KONTAKT

Stanislav Dodek – Style

Na stanicu 26/A
010 09 Žilina

IČO: 43 340 091
DIČ: 1077134410

Zapísané:
OÚ Považská Bystrica č. OŽP-A/2006/04705-2/CR1.
Živ.reg.č. 330-14407

Neplatca DPH

Telefón

Ing. Katarína Ometáková
0908 45 30 20

Stanislav Dodek
0915 77 15 78

Email

nabytok.sdstyle@gmail.com

Facebook

facebook.com/stolarstvododo.sk

Napíšte nám správu